Laisvųjų Krikščionių Bažnyčia Joniškio LKB

Ateik Pas Mus Adreses


Joniškio Laisvųjų Krikščionių Bažnyčia


B. Dauguviečio gatvė 10
Joniškis


Sekmadienio Palmaldos ir Vaikų Pamokėlė
11:00-12:30


Klausimai? Skambinkite Simonai
86 16 50 915