Laisvųjų Krikščionių Bažnyčia Joniškio LKB

Kas mes esame?

Joniškio Laisvųjų Krikščionių Bažnyčia yra baptistiškos krypties. Jei esate gyvenę Jungtinėje Karalystėje ar Jungtinėse Amerikos Valstijose – mūsų bažnyčia ten yra įprasta. Mes esame evangelinė bažnyčia. Esame tokie krikščionys, kurie atsakymus į savo gyvenimo klausimus randa skaitydami Bibliją; melsdamiesi Dievui, kaip savo dangiškajam tėvui, mes randame pagalbą savo gyvenimuose, o džiaugsmas kyla iš to, jog branginame Jėzų.

Mūsų istorija

Nuotrauka: Joniškio baptistų bendruomenė apie 1939 m.

Joniškio bendruomenė buvo įkurta 1908 metais. Ją įkūrė baptistų bendruomenė iš Jelgavos*. Nuo tada prasidėjo įdomi bažnyčios istorija: šioje Joniškio bažnyčioje tarnavo pastoriai iš įvairių šalių – Lietuvos, Latvijos, Vokietijos ir Amerikos.

Sovietmečiu, krikščioniškos bažnyčios Lietuvoje patyrė persekiojimus. Jos turėjo slaptai rinktis žmonių namuose. Netgi Joniškio bendruomenė buvo stebima ir patyrė KGB kratas.

Lietuvai atgavus nepriklausomybę nuo Sovietų sąjungos, pogrindinės bažnyčios pradėjo atvirai tapatintis su skirtingomis bažnytinėmis denominacijomis. Paprastai tokios bažnyčios tapatindavosi su denominacijomis, tų, kas joms padėdavo. Pavyzdžiui, daugeliui bendruomenių padėjo vokiečių ir amerikiečių baptistai, taigi šios bendruomenės prisiėmė baptistų vardą.

Laisvųjų krikščionių bažnyčias pradėjo lietuviškos kilmės denominacija. Mes norėjome, jog vardas atspindėtų Dievo išlaisvinantį darbą, kurį patyrė Lietuvos bažnyčios pasibaigus Sovietinio režimo priespaudai. Taigi, nors mes ir esame lygiai tokie patys kaip baptistų bažnyčia, mūsų pavadinimas yra Laisvųjų krikščionių bažnyčia (LKB). Pirmą kartą LKB įsikūrė 1991 metais, Šiauliuose.


*Latužis, Albertas (2009). "Po Jo Sparnais: Baptistų Istorija Lietuvoje 1841-1990".

Ar aš galiu ateiti?

Taip! Visi yra laukiami. Kodėl tau nepabandžius užsukti į vieną iš mūsų sekmadieninių tarnavimų? Jie prasideda 11 val.

Žinome, jog gali kilti sunkumų norint ateiti į bažnyčią. Nepaisant to, mes tikime, jog bažnyčia yra lyg ligoninė, -- sielos ligoninė. Jei esi sergantis, tu žinai, jog nepasveiksi, jei neapsilankysi pas gydytoją. Taip turėtų būti ir su bažnyčia. Mes visi sergame nuodėme ir mums reikia pagalbos, todėl ir einame į bažnyčią. Ateikite tokie, kokie esate: su savo problemomis, tuo, kas kelia stresą, su priklausomybėmis ir savo nuodėmėmis bei praeitimi.

Kviečiame ateiti į bažnyčią šį sekmadienį. Jei turite vaikų, atsiveskite ir juos. Kiekvienas yra laukiamas. Mes meldžiamės, kad atrastumėte ramybę savo sielai ir, kad įgytumėte viltį savo gyvenime, kurios, mes tikime, galite turėti apsčiai per Jėzų.

Jėzus kalbėjo: „Ateikite pas mane visi,
kurie vargstate ir esate prislėgti,
ir Aš jus atgaivinsiu.
Ir rasite savo sieloms atgaivą“. Mato 11:28