Laisvųjų Krikščionių Bažnyčia Joniškio LKB

Joniškio Laisvųjų Krikščionių Bažnyčia Savaitės Programa

  • Sekmadienio Palmaldos ir Vaikų Pamokėlė 11:00 - 12:30
  • Pirmadienis Uždaryta
  • Antradienio Moterų Maldos Susirinkimas 18:00-19:00
  • Trečiadienis Uždaryta
  • Ketvirtadienio Jaunimo Vakaras 17:00 - 19:00
  • Penktadienis Uždaryta
  • Šeštadienis Uždaryta