Laisvųjų Krikščionių Bažnyčia Joniškio LKB

Joniškio Laisvųjų Krikščionių Bažnyčia Savaitės Programa

  • Sekmadienio Palmaldos ir Vaikų Pamokėlė 11:00 - 12:30
  • Pirmadienio Jaunimo Vakaras 17:00 - 18:30
  • Antradienis Uždaryta
  • Trečiadienio Moterų Maldos Susirinkimas 18:00-19:00
  • Ketvirtadienis Uždaryta
  • Penktadienis Uždaryta
  • Šeštadienis Uždaryta